PRIVACYVERKLARING

00. INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door Machteld Kroon Fotografie worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar en waarvoor jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. MACHTELD KROON FOTOGRAFIE

Machteld Kroon Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Hoendiep 13

9811PD Enumatil

+31640246296

info@machteldkroon.nl

www.machteldkroon.nl

BTW NL193591583B02

KVK 65301730

02. PERSOONSGEGEVENS 

Machteld Kroon Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Bedrijfsnaam (bij zakelijke opdrachten)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

03. DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Machteld Kroon Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Machteld Kroon Fotografie de betreffende dienst niet aanbieden.

Machteld Kroon Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • contact opnemen
 • alle communicatie voorafgaand aan en na afloop van een fotoreportage
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • het afhandelen van jouw betaling

Daarnaast verzamelt de website van Machteld Kroon Fotografie gebruikersgegevens om de website voortdurend te kunnen verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Machteld Kroon Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

04. ONTVANGERS

Machteld Kroon Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Machteld Kroon Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De gegevens die Machteld Kroon Fotografie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

WebReus | De e-mail van Machteld Kroon Fotografie wordt gehost bij WebReus. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van WebReus.

Pixieset | Pixieset ontvangt jouw foto’s en jouw e-mailadres zodat we jouw digitale fotogalerij kunnen afleveren.

Profotonet | Trouwalbums worden eerst aan ons geleverd, maar mini-albums en losse prints bij alle overige fotoreportages worden rechtstreeks van de drukker aan de klant geleverd. Hiervoor ontvangt Profotonet van ons uw adresgegevens en telefoonnummer.

Machteld Kroon Fotografie behoudt het recht om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Machteld Kroon Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Machteld Kroon Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

05. OPSLAGPERIODE 

Machteld Kroon Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: 

Contact opnemen | Op het moment dat je contact opneemt met Machteld Kroon Fotografie via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

Levering diensten/goederen | Foto’s en album/drukwerk ontwerpen blijven standaard 2 jaar in ons archief bewaard. Nadien kan je deze niet meer opvragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven aan Machteld Kroon Fotografie om de foto’s te gebruiken voor portfolio/website/social media doeleinden worden je foto’s, of een selectie daarvan, minimaal 6 jaar bewaard.

Google analytics | De informatie die door Google Analytics wordt verzameld wordt na twee jaar automatisch verwijderd. 

06. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Machteld Kroon Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

07. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Recht op inzage | Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Machteld Kroon Fotografie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Machteld Kroon Fotografie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

Recht op rectificatie | Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Machteld Kroon Fotografie.

Recht op overdracht | Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Machteld Kroon Fotografie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je recht op overdracht. Hierbij dient Machteld Kroon Fotografie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Recht op wissen van gegevens | Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Machteld Kroon Fotografie vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht | Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Machteld Kroon Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) | Wil jij niet dat Machteld Kroon Fotografie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Gebruik maken van deze rechten kan via info@machteldkroon.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.