Blaauw I

Groningen, Oldambt


Blaauw I


Het Blauwestad project, dat begon in 2005, was een project om het gebied in de provincie Groningen te ontwikkelen. Het project omvatte het creëeren van een nieuw meer, het Oldambtmeer, door land te winnen van de zee, en de ontwikkeling van vastgoed aan de oevers van het meer. Het doel van het project was om de leefomgeving te verbeteren en meer economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Echter, het project werd niet door iedereen positief ontvangen, veel boeren en arbeiders moesten hun land en huis verlaten als gevolg van de ontwikkelingen. En de nieuw te bouwen villa's zouden een kloof kunnen vormen tussen rijk en arm.

Tijdens het begin van de uitvoering van het project in 2005 ben ik op zoek gegaan naar inwoners uit de omliggende dorpen.


Nu, 18 jaar later, ga ik op zoek naar mensen die ik in 2005 heb vastgelegd.